27 desember 2007

Microsoft Dynamics CRM 4.0 er nå tilgjengelig

Microsoft CRM 4.0 er nå tilgjengelig i Engelsk versjon og vi forventer at Norsk versjon vil være tilgjengelig i løpet av januar 2008. Versjon 4 har fått utrolig mange forbedringer. Faktisk mer en vi hadde forventet. Ved bruk av den nye versjonen oppdager jeg hele tiden nye forbedringer. På følgende link kan du få en ganske komplett liste av nye egenskaper. Les mer her…

Konvertering av data fra SuperOffice CRM til Microsoft Dynamics CRM 4.0

Columbus IT har nettopp gjennomført et konverteringsprosjekt fra SuperOffice CRM til Microsoft Dynamics CRM. I dette prosjektet har vi utarbeidet konverteringsrutiner, data mapping og prosesser for konvertering av Forretningsforbindelser, Kontaktpersoner, Interessser, Oppgaver, Møter med mer. Hvis du skal i gang med et slikt prosjekt kan vi assistere med vår kompetanse.

13 august 2007

En online presentasjon av de viktigste funksjonene i Microsoft Dynamics CRM

Columbus IT har laget en online presentasjon av Microsoft Dynamics CRM. Registrer deg på vår internettside og få tilsendt link til presentasjonen. Hele presentasjonen tar én time og gir deg innblikk i hovedområdene i CRM løsningen. Du får se kampanjestyring, kontaktstyring, salgsprosessen, service og rapportering. For å starte presentasjon registrerer du deg her…

06 august 2007

CRM Marketing Automation - Hvilke E-post metode skal jeg bruke og hva er forskjellen?

I Microsoft CRM er det flere måter å sende e-post fra en kampanje: Direct e-post, Hurtigkampanje, Full Kampanje og Utskriftsfletting. Hva er forskjellen og hva skal jeg velge. Her finner du en oversikt over de forskjellige alternativene. Les mer...

14 juni 2007

Microsoft CRM er ikke bare et CRM system, men også en utmerket utviklingsplattform for generelle forretningsapplikasjoner.

Med Microsoft CRM kan du bygge fantasiske løsninger som automatiserer komplekse forretningsprosesser. I sin presentasjon viser Jason Hunt (Invoke Systems) og Ben Riga (Mirosoft) oss hvordan de har bygget en helt ny applikasjon for et forsikringsselskap som automatiserer prosessen med å tilby og utarbeide forsikringer. Hvis du har planer om å bygge forretningsløsninger må du bare se denne presentasjonen om hvordan bruke Microsoft CRM som "Business Application Development Platform". http://blogs.msdn.com/benriga/archive/2007/05/03/mixin-it-up-with-live-crm.aspx

13 juni 2007

Få nøkkelinformasjon om dine forretningsforbindelser direkte i Microsoft CRM

Columbus har i samarbeid med Purehelp.no integrert bedriftsinformasjon om dine forretningsforbindelser eller prospekter direkte på kundekortet i Microsoft CRM. Når du står på en forretningsforbindelse trenger du kun å velge fanen ”Dybdeinformasjon” for å få dyptgående informasjon om bedriften. Her kan du få dybdeinformasjon om foretaket, prokura, aksjonærer, regnskapstall, regnskapsanalyse, ranking og driftscore, presseklipp med mer. Løsningen er fritt tilgjengelig for alle Columbus kunder og leveres på forespørsel til øvrige brukere av Microsoft CRM. Se her for tilgjengelig informasjon...

11 juni 2007

Med enkel koding kan du tilpasse og utvide funksjonaliteten på Microsoft CRM

Med Java Script kan du tilpasse ditt CRM system til å endre formater, vise og fjerne felter avhengig av situasjon, effektivisere registreringer og mye mer. Michael Höhne har laget en rekke eksempler som du kan bruke direkte, eller gjøre tilpasninger på for å få ønsket funksjonalitet. Kode eksempler finner du her...

19 april 2007

Nå kan du importere data til alle entiteter i Microsoft CRM

Tidligere har det funnes verktøy for import av data til de mest vanlige entiteter i Microsoft CRM. Nå har Microsoft kommet med et tillegg som gjør det mulig å importere data til alle entiteter, også egendefinerte.

Verktøy finnes her…

18 april 2007

Hvordan gjøre tilpasninger – 6 ting du bør kjenne til

Microsoft CRM har mange muligheter for tilpasninger for å dekke den enkelte brukers behov og bedriftens behov. Men før du starter å gjøre tilpasninger er det viktig at du kjenner til hvilke muligheter som finnes og at du velger riktig metode. Beskrivelse er hentet fra Microsoft.com og beskriver de 6 metodene du kan benytte. Det beste er at du kan gjøre de fleste tilpasninger uten å måtte skrive kode.

Artiklene beskriver basis tilpasningsmuligheter og konsepter. I tillegg til muligheter belyses også begrensninger som det er viktig du er klar over. Beskrivelse er på engelsk.

1. Meta-data driven customizations - Considerations for customizing Microsoft Dynamics CRM.

2. Security and customization - Describes the privileges you must have to access Customization features and how security applies to the customizations that you create.

3. Form and view customization - The most common types of customizations. What you can do and the process to apply changes.

4. Personal customizations - Let users personalize Microsoft Dynamics CRM to meet their work styles.

5. Entity customization - Explains what an entity is and how you can customize and relate entities.

6. Transportable customizations - How to move your customizations between Microsoft Dynamics CRM servers.

Les mer...

Etter at du har gjort tilpasninger er det mulig du må publisere eller gjøre andre grep for at tilpasninger skal bli tilgjengelig. Se Mitch Milam’s Blog for beskrivelse

14 mars 2007

Hvordan forandre URL fra eks. http://CRM:5555 til http://CRM

Synes du det er tungvint å måtte skrive f.eks. http://CRM:5555 hver gang du skal knytte deg opp til CRM server. Dette kan enkelt forandres sli at du kun skriver eks. http://CRM. Ben Volmer har beskrevet hvordan dette kan endres på følgende link http://blogs.msdn.com/midatlanticcrm/archive/2006/03/08/Changing-Port-Numbers-in-Microsoft-CRM.aspx

Alternativt kan du i Internet Information Server - IIS sette Redirection på Deafult Web Site eller opprette et Virtual Directory på Deafult Web Site som peker til CRM URL.

12 mars 2007

Hvordan jobbe med køer i Microsoft CRM...

En typisk måte å jobbe med køer i Microsoft CRM er som følger:
Aktivitet (e-post, oppgave, avtale osv.) eller Sak blir automatisk sendt til eller tilordnet til kø. Bruker(e) som har ansvar for kø vil normalt ta tak i nye elementer i køen og velge Tilordne eller Godta… i knapperad i skjermbildet. Tilordne knappen lar bruker tilordne Aktivitet eller Sak til annen kø eller bruker. Ved å trykke Godta… knappen aksepterer du Aktivitet eller Sak og de flyttes til din Pågår mappe. På tilsvarende måte vil du akseptere eller avvise Aktivitet og Sak som er blitt tilordnet til deg i din Tilordnent mappe. Når du har akseptert en Aktivitet eller Sak vil de som nevnt bli flyttet til Pågår mappen, men hvordan fjernes de herfra?Hvordan fjerne e-post fra "Pågår" kø’en
Når en e-post er akseptert av en bruker, vil den flytte seg til ”Pågår” kø’en. Hvordan forsvinner den så her fra? For å fjerne e-post, uten å slette den fra CRM gjør du følgende:

  • Marker e-post du ønsker å fjerne (ikke åpne)
  • Trykk på Slett knappen i menyen over


På denne måten fjerner du e-post fra ”Pågår” kø’en, men ikke som aktivitet i CRM.
(Ønsker du å slette e-post fra CRM, må du dobbeltklikke (åpne) e-post og velge ”slett e-post” på ”Handlinger” menyen.)

(PS: For de som ikke har oppdatert Microsoft CRM klient for Outlook med Update Rollup 1 kan Slett knappen være borte fra skjermbildet. I innstillinger av Sikkerhetsroller må også bruker være oppført med rettigheter til å slette oppføringer i køentitet.)

Hvordan fjerne øvrige Aktiviteter (utenom e-post) fra ”Pågår” kø’en
Øvrige Aktiviteter, alle utenom e-post, fjernes automatisk ved å vege ”Lukk…” på ”Handlinger” menyen:

  • Dobbeltklikk på (åpne) Aktiviteten
  • Velg f.eks. ”Lukk Oppgave” på ”Handlinger” menyen for å fullføre en oppgave.
  • Statusfeltet nederst i venstre side viser nå Fullført.

13 februar 2007

Microsoft Dynamics CRM Analytics Foundation

On Monday, February 12, 2007, we are publically announcing the release of the Microsoft Dynamics CRM Analytics Foundation, a business intelligence solution accelerator for Microsoft Dynamics CRM 3.0 customers and partners, provided for free via download at http://www.codeplex.com/crmanalytics
  • Executives can better track and manage business performance with key performance indicators (KPIs) and Microsoft SharePoint dashboards.
  • Managers and employees can create reports quickly and make better decisions with Microsoft Office Excel and Report Builder (part of SQL Server Reporting Services).
  • Line-of-business users of Microsoft CRM across sales, marketing, and service can identify new opportunities to grow revenue and increase efficiency with predictive analytics.

02 februar 2007

Send SMS direkte fra Microsoft Dynamics CRM

SMS for Microsoft Dynamics CRM 3.0 er et tillegg til Microsoft CRM som gjør at du kan sende tekstmeldinger like enkelt som du sender e-post. Løsningen er integrert med Microsoft CRM slik at meldinger opprettes og sendes på samme måte som du sender e-post inne fra Microsoft CRM. Du kan bruke workflow i Microsoft CRM til å automatisere utsendelse av SMS meldinger. Les mer...

01 februar 2007

Lag egne SharePoint Dashboard som viser dine CRM data slik du ønsker de presentert

Med Microsoft Dynamics CRM 3.0 Web Parts (lastes gratis ned fra Microsoft) kan du lage egne SharePoint Dashboard som presenterer data slik du vil at dine brukere skal se de. Du kan presentere data i lister og som grafikk som vist ovenfor.

Microsoft SharePoint integrasjon for Microsoft Dynamics CRM

Columbus kan levere en integrasjonsløsning mellom Microsoft SharePoint og Microsoft CRM. Løsningen integrerer det beste fra to systemer slik at du får en helhetlig løsning som i tillegg til omfattende CRM funksjonalitet gir deg en integrert intranett/ekstranett løsning.

Integrasjonsløsningen er tett integrert med Forretningsforbindelser i CRM. Løsningen vil automatisk opprette ett SharePoint-område for hver enkelt av dine aktive Forretningsforbindelser i CRM. SharePoint-område kan være kun dokumentområde eller være et fullstendig intranett/ekstranett for hver enkelt av dine Forretningsforbindelser. Innhold, omfang og design av SharePoint-område er ikke begrenset av integrasjonsløsning og du står fritt til å utforme dette. Eksempelvis kan SharePoint-område være et delt Prosjektområde mellom deg og dine kunder – ekstranett.

Få opp hjelpetekst når du står i felt som skal fylles ut…

Med en enkel tilpasning i Java Script kan du utvide funksjonaliteten slik at du får opp hjelpetekst(utfyllende hjelp) når du står i et felt som skal fylles ut. Dette kan være spesielt nyttig når du tar i bruk et nytt system og kan få hjelp til å fylle inn riktig informasjon.

Beskrivelse på hvordan du gjør dette finnes på Microsoft CRM Teamets blog

31 januar 2007

Hvordan effektivisere arbeidet med e-post maler i Microsoft CRM

Ved å bruke e-post maler kan du effektivisere arbeidet og gi din e-post mer nyttig innhold for mottaker.

I Microsoft CRM kan du opprette maler som automatisk fylles ut med relevant informasjon fra systemet. Disse malene kan også trigges automatisk fra Workflow.

Se følgende artikkel om hvordan du oppretter e-post maler i Microsoft CRM

Automatisk svar på e-post til avsender når e-post ankommer en kø i ditt Microsoft CRM system

Du kan veldig enkelt opprette en Workflow som automatisk sender en e-post som bekrefter mottak av e-post til en kø i ditt Microsoft CRM system, eksempelvis e-post til Support@dittfirma.no. Påfølgende Workflow forutsetter at e-post adresse til avsender og således mottaker eksisterer fra før i CRM. Dette kan være en grei kontroll på at det kun er kunder eller registrerte personer som får bekreftelse tilbake.

When e-post is created:
if
E-post.Til contain Support : Kø

then
Email To[sender];Subject: Helpdesk Autosvar

end if

Workflow blir trigget når en ny e-post kommer inn til CRM, og hvis ”Til” adressen er til Support kø vil systemet automatisk sende en e-post som eks. bekrefter mottak av e-post. E-post er satt opp som mal i CRM og denne kan fylles ut med relevant tilleggsinformasjon fra kundedata som ligger i CRM.

Hvordan enkelt knytte/overføre kontakter i Outlook til Microsoft CRM

Når du etablerer en CRM løsning er det sannsynelig at du allerede har mange kontakter opprettet i Outlook. For å få disse knyttet opp mot Forretningsforbindelser i Microsoft CRM er det vanligste at en går inn på kontakter i Outlook og bruker ”Spor i CRM” og velger hvilken Forretningsforbindelse som kontaktperson skal knyttes til. Eventuelt opprette Forretningsforbindelse først. Dette fungerer veldig bra, men du får da ikke overført adresse og eventuelt annen informasjon som er oppført på Forretningsforbindelse til Kontakter.

Dette kan løses ved at du lager en Workflow under Kontakter som du starter manuelt når Kontakt er opprettet i CRM. Denne Workflow overfører den informasjonen du har valgt å ta med fra Forretningsforbindelse til Kontakt. Når Workflow har kjørt er det ikke sikkert du ser endringen før du lukker og åpner Kontakt. Eventuelt kan du velge save og så F5 (refresh).

Hvordan styre hva som blir lastet ned på lokal PC når du har Outlook for Laptop klienten installert

Du kan enkelt styre hva som lastes ned på din lokale PC når du har installert Outlook for Laptop klienten. Mange ønsker gjerne å ta med hele kundebasen, eller alle kundeemner. Default lastes kun ned de objektene som du står som eier av. På Outlook på din lokale PC går du på CRM menyen og velger Lokale Data… Her kan du modifisere eller lage nye filtre som styrer hva som lastes ned på lokal PC.

26 januar 2007

Integrasjon mellom Dynamics CRM og Dynamics AX (Axapta)

Columbus IT har tilgjengelig en integrasjon mellom Dynamics CRM og Dynamics AX. Løsningen baserer seg på standard Dynamics AX og standard Dynamics CRM, men er fleksibel og kan lett utvides til å inkludere integrasjon til kundetilpassede løsninger. Standardløsningen dekker integrasjon av kunder, kontaktpersoner, varer, ordrer og faktura. Les mer...

Update Rollup 1 for Microsoft Dynamics CRM 3.0 er nå tilgjengelig

Update Rollup 1 er en testet samling av mange oppdateringer til Microsoft Dynamics CRM 3.0. Denne er paketert slik at oppdatering blir enklere. Oppdateringer omfatter både server og Outlook klient og retter både programfeil og ytelsesforbedringer. Oppdatering finner du her…