31 januar 2007

Hvordan effektivisere arbeidet med e-post maler i Microsoft CRM

Ved å bruke e-post maler kan du effektivisere arbeidet og gi din e-post mer nyttig innhold for mottaker.

I Microsoft CRM kan du opprette maler som automatisk fylles ut med relevant informasjon fra systemet. Disse malene kan også trigges automatisk fra Workflow.

Se følgende artikkel om hvordan du oppretter e-post maler i Microsoft CRM

Automatisk svar på e-post til avsender når e-post ankommer en kø i ditt Microsoft CRM system

Du kan veldig enkelt opprette en Workflow som automatisk sender en e-post som bekrefter mottak av e-post til en kø i ditt Microsoft CRM system, eksempelvis e-post til Support@dittfirma.no. Påfølgende Workflow forutsetter at e-post adresse til avsender og således mottaker eksisterer fra før i CRM. Dette kan være en grei kontroll på at det kun er kunder eller registrerte personer som får bekreftelse tilbake.

When e-post is created:
if
E-post.Til contain Support : Kø

then
Email To[sender];Subject: Helpdesk Autosvar

end if

Workflow blir trigget når en ny e-post kommer inn til CRM, og hvis ”Til” adressen er til Support kø vil systemet automatisk sende en e-post som eks. bekrefter mottak av e-post. E-post er satt opp som mal i CRM og denne kan fylles ut med relevant tilleggsinformasjon fra kundedata som ligger i CRM.

Hvordan enkelt knytte/overføre kontakter i Outlook til Microsoft CRM

Når du etablerer en CRM løsning er det sannsynelig at du allerede har mange kontakter opprettet i Outlook. For å få disse knyttet opp mot Forretningsforbindelser i Microsoft CRM er det vanligste at en går inn på kontakter i Outlook og bruker ”Spor i CRM” og velger hvilken Forretningsforbindelse som kontaktperson skal knyttes til. Eventuelt opprette Forretningsforbindelse først. Dette fungerer veldig bra, men du får da ikke overført adresse og eventuelt annen informasjon som er oppført på Forretningsforbindelse til Kontakter.

Dette kan løses ved at du lager en Workflow under Kontakter som du starter manuelt når Kontakt er opprettet i CRM. Denne Workflow overfører den informasjonen du har valgt å ta med fra Forretningsforbindelse til Kontakt. Når Workflow har kjørt er det ikke sikkert du ser endringen før du lukker og åpner Kontakt. Eventuelt kan du velge save og så F5 (refresh).

Hvordan styre hva som blir lastet ned på lokal PC når du har Outlook for Laptop klienten installert

Du kan enkelt styre hva som lastes ned på din lokale PC når du har installert Outlook for Laptop klienten. Mange ønsker gjerne å ta med hele kundebasen, eller alle kundeemner. Default lastes kun ned de objektene som du står som eier av. På Outlook på din lokale PC går du på CRM menyen og velger Lokale Data… Her kan du modifisere eller lage nye filtre som styrer hva som lastes ned på lokal PC.

26 januar 2007

Integrasjon mellom Dynamics CRM og Dynamics AX (Axapta)

Columbus IT har tilgjengelig en integrasjon mellom Dynamics CRM og Dynamics AX. Løsningen baserer seg på standard Dynamics AX og standard Dynamics CRM, men er fleksibel og kan lett utvides til å inkludere integrasjon til kundetilpassede løsninger. Standardløsningen dekker integrasjon av kunder, kontaktpersoner, varer, ordrer og faktura. Les mer...

Update Rollup 1 for Microsoft Dynamics CRM 3.0 er nå tilgjengelig

Update Rollup 1 er en testet samling av mange oppdateringer til Microsoft Dynamics CRM 3.0. Denne er paketert slik at oppdatering blir enklere. Oppdateringer omfatter både server og Outlook klient og retter både programfeil og ytelsesforbedringer. Oppdatering finner du her…