13 februar 2007

Microsoft Dynamics CRM Analytics Foundation

On Monday, February 12, 2007, we are publically announcing the release of the Microsoft Dynamics CRM Analytics Foundation, a business intelligence solution accelerator for Microsoft Dynamics CRM 3.0 customers and partners, provided for free via download at http://www.codeplex.com/crmanalytics
  • Executives can better track and manage business performance with key performance indicators (KPIs) and Microsoft SharePoint dashboards.
  • Managers and employees can create reports quickly and make better decisions with Microsoft Office Excel and Report Builder (part of SQL Server Reporting Services).
  • Line-of-business users of Microsoft CRM across sales, marketing, and service can identify new opportunities to grow revenue and increase efficiency with predictive analytics.

02 februar 2007

Send SMS direkte fra Microsoft Dynamics CRM

SMS for Microsoft Dynamics CRM 3.0 er et tillegg til Microsoft CRM som gjør at du kan sende tekstmeldinger like enkelt som du sender e-post. Løsningen er integrert med Microsoft CRM slik at meldinger opprettes og sendes på samme måte som du sender e-post inne fra Microsoft CRM. Du kan bruke workflow i Microsoft CRM til å automatisere utsendelse av SMS meldinger. Les mer...

01 februar 2007

Lag egne SharePoint Dashboard som viser dine CRM data slik du ønsker de presentert

Med Microsoft Dynamics CRM 3.0 Web Parts (lastes gratis ned fra Microsoft) kan du lage egne SharePoint Dashboard som presenterer data slik du vil at dine brukere skal se de. Du kan presentere data i lister og som grafikk som vist ovenfor.

Microsoft SharePoint integrasjon for Microsoft Dynamics CRM

Columbus kan levere en integrasjonsløsning mellom Microsoft SharePoint og Microsoft CRM. Løsningen integrerer det beste fra to systemer slik at du får en helhetlig løsning som i tillegg til omfattende CRM funksjonalitet gir deg en integrert intranett/ekstranett løsning.

Integrasjonsløsningen er tett integrert med Forretningsforbindelser i CRM. Løsningen vil automatisk opprette ett SharePoint-område for hver enkelt av dine aktive Forretningsforbindelser i CRM. SharePoint-område kan være kun dokumentområde eller være et fullstendig intranett/ekstranett for hver enkelt av dine Forretningsforbindelser. Innhold, omfang og design av SharePoint-område er ikke begrenset av integrasjonsløsning og du står fritt til å utforme dette. Eksempelvis kan SharePoint-område være et delt Prosjektområde mellom deg og dine kunder – ekstranett.

Få opp hjelpetekst når du står i felt som skal fylles ut…

Med en enkel tilpasning i Java Script kan du utvide funksjonaliteten slik at du får opp hjelpetekst(utfyllende hjelp) når du står i et felt som skal fylles ut. Dette kan være spesielt nyttig når du tar i bruk et nytt system og kan få hjelp til å fylle inn riktig informasjon.

Beskrivelse på hvordan du gjør dette finnes på Microsoft CRM Teamets blog