19 april 2007

Nå kan du importere data til alle entiteter i Microsoft CRM

Tidligere har det funnes verktøy for import av data til de mest vanlige entiteter i Microsoft CRM. Nå har Microsoft kommet med et tillegg som gjør det mulig å importere data til alle entiteter, også egendefinerte.

Verktøy finnes her…

18 april 2007

Hvordan gjøre tilpasninger – 6 ting du bør kjenne til

Microsoft CRM har mange muligheter for tilpasninger for å dekke den enkelte brukers behov og bedriftens behov. Men før du starter å gjøre tilpasninger er det viktig at du kjenner til hvilke muligheter som finnes og at du velger riktig metode. Beskrivelse er hentet fra Microsoft.com og beskriver de 6 metodene du kan benytte. Det beste er at du kan gjøre de fleste tilpasninger uten å måtte skrive kode.

Artiklene beskriver basis tilpasningsmuligheter og konsepter. I tillegg til muligheter belyses også begrensninger som det er viktig du er klar over. Beskrivelse er på engelsk.

1. Meta-data driven customizations - Considerations for customizing Microsoft Dynamics CRM.

2. Security and customization - Describes the privileges you must have to access Customization features and how security applies to the customizations that you create.

3. Form and view customization - The most common types of customizations. What you can do and the process to apply changes.

4. Personal customizations - Let users personalize Microsoft Dynamics CRM to meet their work styles.

5. Entity customization - Explains what an entity is and how you can customize and relate entities.

6. Transportable customizations - How to move your customizations between Microsoft Dynamics CRM servers.

Les mer...

Etter at du har gjort tilpasninger er det mulig du må publisere eller gjøre andre grep for at tilpasninger skal bli tilgjengelig. Se Mitch Milam’s Blog for beskrivelse