07 november 2008

Hvordan opprette snarvei til Microsoft CRM i favorittmapper i Outlook

Mange opplever at snarveier til Microsoft CRM i favorittmapper i Outlook forsvinner ”plutselig”. Dette skjer hvis du åpner Outlook og det ikke er forbindelse til Microsoft CRM server. Om dette er noe Microsoft vil fikse er jeg usikker på, men en måte å omgå problemet på er som følger:

1.Gå til E-postmapper i Outlook og høyreklikk på Mailboksen din. Velg Ny ”Ny mappe…” og kall f.eks. mappen ”CRM Forretningsforbindelser”


2.Gå så til mappen i Microsoft CRM som heter Forretningsforbindelser (her kalt Companies) og høyreklikk på mappe. Velg egenskaper og kopier URL fra Adresse under Tab Hjemmeside.


3.Gå tilbake til mappen du opprettet i pkt. 1 og høyreklikk på denne. Velg egenskaper og gå til Tab Hjemmeside. Lim inn URL som du kopierte fra pkt. 2. Kryss også av i feltet ”Vis som standard hjemmesiden for denne mappen”.


4.Pek på mappen ”CRM Forretningsforbindelser” og klikk med venstre musetast. Hold venstre musetast inne og dra med deg mappen til Favorittmapper. Du har nå en permanent snarvei til CRM Forretningsforbindelser. Dette gjentar du på alle områder (Kontakter, Salgsmuligheter, Saker etc.) som du vil ha en snarvei til i Favorittmapper.

27 oktober 2008

Microsoft Dynamics CRM som en Business Application Platform

Microsoft Dynamics CRM kan tilpasses på utrolig mange måter. På grunn av denne fleksibiliteten kan Microsoft CRM benyttes til langt mer en oppfølging av salg, service og marketing aktiviteter. Produktet kan faktisk benyttes til å utvikle helt nye business applikasjoner hvor du har behov for å administrere og følge opp forretningsprosesser innenfor helt andre områder enn det produktet er laget for. Dette kan være oppfølging av et legat, bygning, maskiner eller administrering av nyansettelser. Les mer om dette her…

Kategorisering av E-post som du har sporet i Microsoft CRM

Gjenfinning av dokumenter og e-post blir en stadig større utfordring. Utfordringen er kanskje størst hvis du har mange innkomne e-poster. En måte å gjøre det lettere å gjenfinne e-post på kan være å kategorisere disse. Hvis du har Microsoft CRM kan du lage workflow som hjelper deg å kategorisere e-poster på en logisk måte.

På E-post aktivitet skjermbildet i Microsoft CRM er det et felt som heter Kategori. Dette feltet er Read-only på en e-post som er sendt eller mottatt. Dette er naturlig fordi det ikke skal være mulig å endre på mottatte eller sendte meldinger. Dette feltet er ikke koblet til Outlook og kan endres ved hjelp av en workflow i Microsoft CRM. Se følgende artikkel om hvordan du kan løse dette…

14 oktober 2008

Online presentasjon av Microsoft Dynamics CRM 4.0

Her kan du få en online presentasjon av Microsoft Dynamics CRM 4.0. Presentasjonen er delt opp i seksjoner slik at du kan få en kort presentasjon av akkurat det som interesserer deg. Etter en kort registrering får du tilsendt link til presentasjon. Klikk her for registrering og tilgang...

29 august 2008

Slik kan du søke gjennom flere entiteter samtidig, eller på en meget enkelt måte opprette aktiviteter i Microsoft CRM

Unitek har laget noen meget elegante tillegg for Microsoft CRM. Her er to eksepler som du kan laste ned og benytte helt gratis! Det første tillegget gjør det mulig å søke gjennom Leads og Contact fra samme skjermbilde.

Den andre løsningen gjør at du får opp et eget vindu hvor du kan opprette aktiviteter mye enklere en det som er mulig i standard Microsoft CRM. Tilleggene finner du for nedlasting her…

26 august 2008

Fire ting du bør kjenne til for å håndtere utsendelse av Nyhetsbrev på e-post i Microsoft Dynamics CRM


Her er en god artikkel som beskriver hvordan du kan opprette og distribuere Nyhetsbrev ved hjelp av Microsoft Dynamics CRM. Artikkel beskriver hvordan du oppretter marketing liste for utsendelse, hvordan du setter opp ”auto-unsubscribe” og hvordan du setter opp og distribuerer nyhetsbrev med bla. Bilder og grafikk. Artikkel finner du her…

22 august 2008

Offline og Online synkronisering i Microsoft Dynamics CRM 4.0

"Nuts and bolts" white paper.

Her er en god teknisk artikkel om hvordan Offline og Online synkronisering i Microsoft Dynamics CRM fungerer. Første avsnitt beskriver prosessen i generelle vendinger og kan også være nyttig å lese for ”vanlige brukere” av Offline klienten til Microsoft Dynamics CRM. En vil da forstå bedre hvordan ting fungerer og dermed lettere kunne identifisere og unngå feilsituasjoner. Artikkel finner du her...

18 august 2008

10 things to know about Microsoft Dynamics CRM for Outlook

Hvis du skal benytte Microsoft Outlook sammen med Microsoft Dynamics CRM finner du her en artikkel som beskriver 10 ting du bør kjenne til. Les mer...

02 april 2008

Lær å bruke Dynamics CRM ved hjelp av det nye Ressurssenteret i versjon 4.0Få mer ut av din CRM-løsning med det nye Ressurssenteret som er en del av Dynamics CRM 4.0. Her kan brukere av salg, markedsføring og kundeservice i Dynamics CRM utveksle erfaringer, finne nyttige artikler, få tips og triks, samt lese om produktnyheter og tilleggsprodukter.

Alt du trenger å vite om Mail Merge i Dynamics CRM


Her er en veldig bra artikkel fra Microsoft sitt produktteam om hvordan bruke Mail Merge og fra hvilke steder i Dynamics CRM du kan benytte dette. Les mer...

01 februar 2008

I Microsoft CRM 4.0 kan du eksportere data, gjøre oppdateringer og så importere de tilbake til CRM!

I Microsoft CRM 4.0 kan du eksportere data, gjøre ønskede oppdateringer for så å importere oppdatert og relevant informasjon tilbake til Microsoft CRM. Dette gjøres med et gratis verktøy som heter MSCRM Import. Verktøyet kan brukes som det er, eller du kan modifisere kode og skreddersy løsning for egne behov. Data kan redigeres direkte i MSCRM Import eller data kan eksporteres til en tekstfil som kan redigeres direkte eller du kan bruke Excel til å oppdatere data. For beskrivelse av verktøy se her…