01 februar 2008

I Microsoft CRM 4.0 kan du eksportere data, gjøre oppdateringer og så importere de tilbake til CRM!

I Microsoft CRM 4.0 kan du eksportere data, gjøre ønskede oppdateringer for så å importere oppdatert og relevant informasjon tilbake til Microsoft CRM. Dette gjøres med et gratis verktøy som heter MSCRM Import. Verktøyet kan brukes som det er, eller du kan modifisere kode og skreddersy løsning for egne behov. Data kan redigeres direkte i MSCRM Import eller data kan eksporteres til en tekstfil som kan redigeres direkte eller du kan bruke Excel til å oppdatere data. For beskrivelse av verktøy se her…