29 august 2008

Slik kan du søke gjennom flere entiteter samtidig, eller på en meget enkelt måte opprette aktiviteter i Microsoft CRM

Unitek har laget noen meget elegante tillegg for Microsoft CRM. Her er to eksepler som du kan laste ned og benytte helt gratis! Det første tillegget gjør det mulig å søke gjennom Leads og Contact fra samme skjermbilde.

Den andre løsningen gjør at du får opp et eget vindu hvor du kan opprette aktiviteter mye enklere en det som er mulig i standard Microsoft CRM. Tilleggene finner du for nedlasting her…

26 august 2008

Fire ting du bør kjenne til for å håndtere utsendelse av Nyhetsbrev på e-post i Microsoft Dynamics CRM


Her er en god artikkel som beskriver hvordan du kan opprette og distribuere Nyhetsbrev ved hjelp av Microsoft Dynamics CRM. Artikkel beskriver hvordan du oppretter marketing liste for utsendelse, hvordan du setter opp ”auto-unsubscribe” og hvordan du setter opp og distribuerer nyhetsbrev med bla. Bilder og grafikk. Artikkel finner du her…

22 august 2008

Offline og Online synkronisering i Microsoft Dynamics CRM 4.0

"Nuts and bolts" white paper.

Her er en god teknisk artikkel om hvordan Offline og Online synkronisering i Microsoft Dynamics CRM fungerer. Første avsnitt beskriver prosessen i generelle vendinger og kan også være nyttig å lese for ”vanlige brukere” av Offline klienten til Microsoft Dynamics CRM. En vil da forstå bedre hvordan ting fungerer og dermed lettere kunne identifisere og unngå feilsituasjoner. Artikkel finner du her...

18 august 2008

10 things to know about Microsoft Dynamics CRM for Outlook

Hvis du skal benytte Microsoft Outlook sammen med Microsoft Dynamics CRM finner du her en artikkel som beskriver 10 ting du bør kjenne til. Les mer...