27 oktober 2008

Microsoft Dynamics CRM som en Business Application Platform

Microsoft Dynamics CRM kan tilpasses på utrolig mange måter. På grunn av denne fleksibiliteten kan Microsoft CRM benyttes til langt mer en oppfølging av salg, service og marketing aktiviteter. Produktet kan faktisk benyttes til å utvikle helt nye business applikasjoner hvor du har behov for å administrere og følge opp forretningsprosesser innenfor helt andre områder enn det produktet er laget for. Dette kan være oppfølging av et legat, bygning, maskiner eller administrering av nyansettelser. Les mer om dette her…

Kategorisering av E-post som du har sporet i Microsoft CRM

Gjenfinning av dokumenter og e-post blir en stadig større utfordring. Utfordringen er kanskje størst hvis du har mange innkomne e-poster. En måte å gjøre det lettere å gjenfinne e-post på kan være å kategorisere disse. Hvis du har Microsoft CRM kan du lage workflow som hjelper deg å kategorisere e-poster på en logisk måte.

På E-post aktivitet skjermbildet i Microsoft CRM er det et felt som heter Kategori. Dette feltet er Read-only på en e-post som er sendt eller mottatt. Dette er naturlig fordi det ikke skal være mulig å endre på mottatte eller sendte meldinger. Dette feltet er ikke koblet til Outlook og kan endres ved hjelp av en workflow i Microsoft CRM. Se følgende artikkel om hvordan du kan løse dette…

14 oktober 2008

Online presentasjon av Microsoft Dynamics CRM 4.0

Her kan du få en online presentasjon av Microsoft Dynamics CRM 4.0. Presentasjonen er delt opp i seksjoner slik at du kan få en kort presentasjon av akkurat det som interesserer deg. Etter en kort registrering får du tilsendt link til presentasjon. Klikk her for registrering og tilgang...