12 mars 2007

Hvordan jobbe med køer i Microsoft CRM...

En typisk måte å jobbe med køer i Microsoft CRM er som følger:
Aktivitet (e-post, oppgave, avtale osv.) eller Sak blir automatisk sendt til eller tilordnet til kø. Bruker(e) som har ansvar for kø vil normalt ta tak i nye elementer i køen og velge Tilordne eller Godta… i knapperad i skjermbildet. Tilordne knappen lar bruker tilordne Aktivitet eller Sak til annen kø eller bruker. Ved å trykke Godta… knappen aksepterer du Aktivitet eller Sak og de flyttes til din Pågår mappe. På tilsvarende måte vil du akseptere eller avvise Aktivitet og Sak som er blitt tilordnet til deg i din Tilordnent mappe. Når du har akseptert en Aktivitet eller Sak vil de som nevnt bli flyttet til Pågår mappen, men hvordan fjernes de herfra?Hvordan fjerne e-post fra "Pågår" kø’en
Når en e-post er akseptert av en bruker, vil den flytte seg til ”Pågår” kø’en. Hvordan forsvinner den så her fra? For å fjerne e-post, uten å slette den fra CRM gjør du følgende:

  • Marker e-post du ønsker å fjerne (ikke åpne)
  • Trykk på Slett knappen i menyen over


På denne måten fjerner du e-post fra ”Pågår” kø’en, men ikke som aktivitet i CRM.
(Ønsker du å slette e-post fra CRM, må du dobbeltklikke (åpne) e-post og velge ”slett e-post” på ”Handlinger” menyen.)

(PS: For de som ikke har oppdatert Microsoft CRM klient for Outlook med Update Rollup 1 kan Slett knappen være borte fra skjermbildet. I innstillinger av Sikkerhetsroller må også bruker være oppført med rettigheter til å slette oppføringer i køentitet.)

Hvordan fjerne øvrige Aktiviteter (utenom e-post) fra ”Pågår” kø’en
Øvrige Aktiviteter, alle utenom e-post, fjernes automatisk ved å vege ”Lukk…” på ”Handlinger” menyen:

  • Dobbeltklikk på (åpne) Aktiviteten
  • Velg f.eks. ”Lukk Oppgave” på ”Handlinger” menyen for å fullføre en oppgave.
  • Statusfeltet nederst i venstre side viser nå Fullført.

Ingen kommentarer: