27 desember 2007

Konvertering av data fra SuperOffice CRM til Microsoft Dynamics CRM 4.0

Columbus IT har nettopp gjennomført et konverteringsprosjekt fra SuperOffice CRM til Microsoft Dynamics CRM. I dette prosjektet har vi utarbeidet konverteringsrutiner, data mapping og prosesser for konvertering av Forretningsforbindelser, Kontaktpersoner, Interessser, Oppgaver, Møter med mer. Hvis du skal i gang med et slikt prosjekt kan vi assistere med vår kompetanse.

Ingen kommentarer: