10 november 2009

Microsoft CRM 4.0 Fiscal Year Settings og Salgsbudsjetter


I Microsoft CRM er det mulig å sette opp budsjetter på selgere, men det er få som er klar over denne muligheten. Grunnen er at dette er en lite omtalt og dokumentert funksjonalitet. Det er også få som er klar over at ”Fiscal Year Settings” må settes for at denne egenskapen skal bli tilgjengelig. Det er også svært viktig og være klar over at egenskapene på ”Fiscal Year Settings” kun kan settes én gang og kan ikke endres på noen supportert måte. Måten dette settes opp på bestemmer blant annet hvordan salgsbudsjetter fordeles på perioder (mnd, kvartal, år etc.). For å forstå hvordan dette fungerer bør du lese følgende artikkel. Les mer her...

Ingen kommentarer: