31 januar 2007

Automatisk svar på e-post til avsender når e-post ankommer en kø i ditt Microsoft CRM system

Du kan veldig enkelt opprette en Workflow som automatisk sender en e-post som bekrefter mottak av e-post til en kø i ditt Microsoft CRM system, eksempelvis e-post til Support@dittfirma.no. Påfølgende Workflow forutsetter at e-post adresse til avsender og således mottaker eksisterer fra før i CRM. Dette kan være en grei kontroll på at det kun er kunder eller registrerte personer som får bekreftelse tilbake.

When e-post is created:
if
E-post.Til contain Support : Kø

then
Email To[sender];Subject: Helpdesk Autosvar

end if

Workflow blir trigget når en ny e-post kommer inn til CRM, og hvis ”Til” adressen er til Support kø vil systemet automatisk sende en e-post som eks. bekrefter mottak av e-post. E-post er satt opp som mal i CRM og denne kan fylles ut med relevant tilleggsinformasjon fra kundedata som ligger i CRM.

Ingen kommentarer: