31 januar 2007

Hvordan enkelt knytte/overføre kontakter i Outlook til Microsoft CRM

Når du etablerer en CRM løsning er det sannsynelig at du allerede har mange kontakter opprettet i Outlook. For å få disse knyttet opp mot Forretningsforbindelser i Microsoft CRM er det vanligste at en går inn på kontakter i Outlook og bruker ”Spor i CRM” og velger hvilken Forretningsforbindelse som kontaktperson skal knyttes til. Eventuelt opprette Forretningsforbindelse først. Dette fungerer veldig bra, men du får da ikke overført adresse og eventuelt annen informasjon som er oppført på Forretningsforbindelse til Kontakter.

Dette kan løses ved at du lager en Workflow under Kontakter som du starter manuelt når Kontakt er opprettet i CRM. Denne Workflow overfører den informasjonen du har valgt å ta med fra Forretningsforbindelse til Kontakt. Når Workflow har kjørt er det ikke sikkert du ser endringen før du lukker og åpner Kontakt. Eventuelt kan du velge save og så F5 (refresh).

Ingen kommentarer: