13 juni 2007

Få nøkkelinformasjon om dine forretningsforbindelser direkte i Microsoft CRM

Columbus har i samarbeid med Purehelp.no integrert bedriftsinformasjon om dine forretningsforbindelser eller prospekter direkte på kundekortet i Microsoft CRM. Når du står på en forretningsforbindelse trenger du kun å velge fanen ”Dybdeinformasjon” for å få dyptgående informasjon om bedriften. Her kan du få dybdeinformasjon om foretaket, prokura, aksjonærer, regnskapstall, regnskapsanalyse, ranking og driftscore, presseklipp med mer. Løsningen er fritt tilgjengelig for alle Columbus kunder og leveres på forespørsel til øvrige brukere av Microsoft CRM. Se her for tilgjengelig informasjon...

Ingen kommentarer: