11 juni 2007

Med enkel koding kan du tilpasse og utvide funksjonaliteten på Microsoft CRM

Med Java Script kan du tilpasse ditt CRM system til å endre formater, vise og fjerne felter avhengig av situasjon, effektivisere registreringer og mye mer. Michael Höhne har laget en rekke eksempler som du kan bruke direkte, eller gjøre tilpasninger på for å få ønsket funksjonalitet. Kode eksempler finner du her...

Ingen kommentarer: