26 august 2008

Fire ting du bør kjenne til for å håndtere utsendelse av Nyhetsbrev på e-post i Microsoft Dynamics CRM


Her er en god artikkel som beskriver hvordan du kan opprette og distribuere Nyhetsbrev ved hjelp av Microsoft Dynamics CRM. Artikkel beskriver hvordan du oppretter marketing liste for utsendelse, hvordan du setter opp ”auto-unsubscribe” og hvordan du setter opp og distribuerer nyhetsbrev med bla. Bilder og grafikk. Artikkel finner du her…

Ingen kommentarer: