22 august 2008

Offline og Online synkronisering i Microsoft Dynamics CRM 4.0

"Nuts and bolts" white paper.

Her er en god teknisk artikkel om hvordan Offline og Online synkronisering i Microsoft Dynamics CRM fungerer. Første avsnitt beskriver prosessen i generelle vendinger og kan også være nyttig å lese for ”vanlige brukere” av Offline klienten til Microsoft Dynamics CRM. En vil da forstå bedre hvordan ting fungerer og dermed lettere kunne identifisere og unngå feilsituasjoner. Artikkel finner du her...

Ingen kommentarer: