27 oktober 2008

Kategorisering av E-post som du har sporet i Microsoft CRM

Gjenfinning av dokumenter og e-post blir en stadig større utfordring. Utfordringen er kanskje størst hvis du har mange innkomne e-poster. En måte å gjøre det lettere å gjenfinne e-post på kan være å kategorisere disse. Hvis du har Microsoft CRM kan du lage workflow som hjelper deg å kategorisere e-poster på en logisk måte.

På E-post aktivitet skjermbildet i Microsoft CRM er det et felt som heter Kategori. Dette feltet er Read-only på en e-post som er sendt eller mottatt. Dette er naturlig fordi det ikke skal være mulig å endre på mottatte eller sendte meldinger. Dette feltet er ikke koblet til Outlook og kan endres ved hjelp av en workflow i Microsoft CRM. Se følgende artikkel om hvordan du kan løse dette…

Ingen kommentarer: