27 oktober 2008

Microsoft Dynamics CRM som en Business Application Platform

Microsoft Dynamics CRM kan tilpasses på utrolig mange måter. På grunn av denne fleksibiliteten kan Microsoft CRM benyttes til langt mer en oppfølging av salg, service og marketing aktiviteter. Produktet kan faktisk benyttes til å utvikle helt nye business applikasjoner hvor du har behov for å administrere og følge opp forretningsprosesser innenfor helt andre områder enn det produktet er laget for. Dette kan være oppfølging av et legat, bygning, maskiner eller administrering av nyansettelser. Les mer om dette her…

Ingen kommentarer: