01 februar 2007

Få opp hjelpetekst når du står i felt som skal fylles ut…

Med en enkel tilpasning i Java Script kan du utvide funksjonaliteten slik at du får opp hjelpetekst(utfyllende hjelp) når du står i et felt som skal fylles ut. Dette kan være spesielt nyttig når du tar i bruk et nytt system og kan få hjelp til å fylle inn riktig informasjon.

Beskrivelse på hvordan du gjør dette finnes på Microsoft CRM Teamets blog

Ingen kommentarer: