02 februar 2007

Send SMS direkte fra Microsoft Dynamics CRM

SMS for Microsoft Dynamics CRM 3.0 er et tillegg til Microsoft CRM som gjør at du kan sende tekstmeldinger like enkelt som du sender e-post. Løsningen er integrert med Microsoft CRM slik at meldinger opprettes og sendes på samme måte som du sender e-post inne fra Microsoft CRM. Du kan bruke workflow i Microsoft CRM til å automatisere utsendelse av SMS meldinger. Les mer...

Ingen kommentarer: