01 februar 2007

Microsoft SharePoint integrasjon for Microsoft Dynamics CRM

Columbus kan levere en integrasjonsløsning mellom Microsoft SharePoint og Microsoft CRM. Løsningen integrerer det beste fra to systemer slik at du får en helhetlig løsning som i tillegg til omfattende CRM funksjonalitet gir deg en integrert intranett/ekstranett løsning.

Integrasjonsløsningen er tett integrert med Forretningsforbindelser i CRM. Løsningen vil automatisk opprette ett SharePoint-område for hver enkelt av dine aktive Forretningsforbindelser i CRM. SharePoint-område kan være kun dokumentområde eller være et fullstendig intranett/ekstranett for hver enkelt av dine Forretningsforbindelser. Innhold, omfang og design av SharePoint-område er ikke begrenset av integrasjonsløsning og du står fritt til å utforme dette. Eksempelvis kan SharePoint-område være et delt Prosjektområde mellom deg og dine kunder – ekstranett.

Ingen kommentarer: